20 april 2015

Information från Gullholmen Samfällighetsförenings styrelse

PARKERINGEN 1. Ansvariga för bygget av våra garage, byggaren och tjänsteman som gör godkännandebesiktning gör bedömningen att garagen kan tas i bruk den 1 maj. Därför har samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön beslutat att numrerade platser ska gälla från och med den 1 maj 2015.Byggnadsförsäkring är också tecknad från samma dag. Försäkring för lösöre och fordon står respektive fastighetsägare för.

PARKERINGEN 2. Efter intensiva diskussioner strax före årsskiftet 2014/15 kunde samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön skriva på ett avtal där vi erhåller 6 miljoner av det överskott parkeringsbygget givit. Vi tog på oss två garantiåtaganden kommunen tidigare haft, men det innebär att vi kan avsätta medel till säkerhetshöjande åtgärder, göra kompletterande ljusinstallationer och klara de närmaste årens skötsel och underhåll utan att det behöver debiteras oss som medlemmar. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände för några veckor sedan avtalet. För GSF påbörjas nu budgetarbetet för kommande verksamhetsår och användningen av medlen, som är gemensamma för Gullholmen och Käringön, kommer att ingå i budgeten för kommande år och behandlas på stämman den 4 juli.

FÄRJETRAFIKEN. Vi får viss utökad färjetrafik till hamnen från 1 juni. Intensiva kontakter från Byalaget och Samfälligheten har medverkat till att Västtrafik gör följande uttalande:

”När det gäller båttrafiken till Gullholmen har vi över vintern tittat på några olika  alternativ att kunna införa, före ett nytt avtal som ju är under upphandling. Ett nytt avtal kommer igång i december 2016. Det framkomliga, inför sommarsäsongen i år, är att försöka förstärka och komplettera inom ramen för nuvarande ekonomi och nuvarande trafikavtal. Under sommaren 2015 kommer därför trafiken till Gullholmen att förstärkas med fem ytterligare turer från och fyra ytterligare till Hamnen med en mindre båt (Tullan)  under  vardagar.Tre motsvarande turer i vardera riktning på lördag och söndag. Dessa turer ligger i tid mellan 8.30 -13. På detta sätt skapar vi en viss omviktning till Hamnen, fler turer totalt och samtidigt håller vi ekonomi och avtal. Vi hoppas att detta kan vara positivt.” Vi tycker det är ett steg i rätt riktning, men fortsätter att bevaka frågan. Vi tror inte på dagens integrerade trafik med de stora nackdelar det har för oss på  Gullholmen. Vi fortsätter att bevaka frågan i den pågående upphandlingen som ska träda i   kraft i december 2016.

FIBER. Genom den ekonomiska föreningen Gullholmen fiber går arbetet stadigt framåt med planeringen. Ansökan har i dagarna lämnats till länsstyrelsen. Kostnaderna för anslutna fastigheter bedöms i dagsläget genom statsbidrag och gemensam planering och byggande vara betydligt lägre än om ansluter sig senare. Alla medlemmar i GSF bör inte minst av kostnadsskäl ansluta sig till Gullholmen fiber nu när statsbidrag utgår till varje ansluten fastighet och när ett fibernät byggs samordnat för hela vår ö.

BUTIKEN. GSF har utfört ett antal kompletterande fastighetsrenoveringar sedan årsskiftet. Butiken fylls för varje dag med mer varor. Visst är det fantastiskt att vi har en butik som är öppen hela året. Vi handlar där så mycket vi kan och saknas något ber vi Rickard beställa det.
Vi har nyligen med hjälp av Kungsvikens Byggnads AB avslutat en sedan länge efterfrågad renovering av köket. Nu har vi ett nytt och väldisponerat kök till glädje för oss alla.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla de medlemmar och verksamma i GSF eller våra andra föreningar som gör stora insatser. Utan dessa insatser skulle vi inte ha haft en fungerade parkering med garage, fungerade butik, ny portal www.gullholmen.se, nytt kök i skolan för att nämna några exempel.

För Gullholmens samfällighetsförening
Styrelsen
Göran Bengtsson

Carita_MG_7641 800x

8 april 2014

Butiksinvigning

Vi inviger affären på påskafton 2014

Nu öppnar Tempo Gullholmen/Provianten och genom gemensamma insatser får vi åter en butik öppen under hela året på Gullholmen. PJ bygg har renoverat och våra handlare Richard och Christoffer Anderberg har sedan några veckor tillbaka börjat plocka in varor från Axfoods Temposortiment.

På påskafton kl 12,00 samlas vi i affären för invigning och för att hälsa våren välkommen.

Det blir några tal för att tacka alla som bidragit till att affären åter öppnats, vi önskar våra nya handlare all lycka i framtiden och kan samtidigt glädjas åt att slippa bära tunga matkassar med oss till ön.
Vi ser fram emot en God och Glad Påsk i butiken och har förstås en överraskning till alla barn, som klätt ut sig till påskgummor och påskgubbar. Det kommer även bjudas på lite förtäring, drick och underhållning. 

Välkommna!
Richard och Christoffer Anderberg
Gullholmens Samfällighet
Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Orust Kommun

28 februari 2013

Fortsatt information om butiken

Ordförande Stig Westberg har varit i kontakt med Orust Kommun ett antal gånger angående butiken Provianten.

Fredagen den 8 feb träffade Stig Westberg och Göran Bengtsson Orust Kommun , KSAU.
Ett referat från en punkt på detta möte, se nedan.
” i samband med diskussionen om framtiden för butiken på Gullholmen framfördes att det finns funderingar, från Orust Kommuns sida, på etablering
av en ny butik i Tuvesvik.
Ett av Kommunens skäl var att butiken på Käringön skulle ha svårigheter och att en etablering i Tuvesvik då skulle vara till gagn för de boende både på
Gullholmen och Käringön,
Enligt resultat o balansräkning och ansvariga på Käringön för deras butik, finns det inget som styrker detta uttalande.”

Bifogas förslag till  avsiktsförklaring,  brev till kommunledningen.

Brev-Kommunledningen-120125       Avsiktsförklaring-affären-Gullholmen
 

26 november 2012

Information om butiken

Under flera år har det varit dålig lönsamhet för en helårsöppen butik på Gullholmen något som har engagerat föreningarna på Gullholmen.
Vid resp. föreningars årsmöten 2012 presenterades ett förslag angående affärslokalens framtid.
Resp. styrelse fick förtroendet att fortsätta sina försök att genom olika insatser bevara en helårsöppen ICA affär med fortsatt mat- medicin- och systembolagsservice.
Några av de brev som skrivits till kommunen bifogas (2012-05-06, 2012-10-15, 2012-11-13).

Under de senaste 6 månaderna har ett flertal mail skickats till olika politiker och tjänstemän inom kommunen för att få en reaktion på förslaget men inga som helst reaktioner har erhållits.
Peter som hela tiden varit informerad och varit positiv tappade under den rådande tystnaden till slut tron, inte på föreningarna, utan på att kommunen skulle engagera sig varför Peter sa upp kontraktet.
Först efter Peters uppsägning av kontraktet och ICA’s beslut att inte vara kvar på Gullholmen, bl.a. beroende på att kostnader för frakterna uppgår till ca400’kr per år, samt nya telefonsamtal beslöt kommunen att ta upp frågan i kommunstyrelsen.
Till detta möte inbjöds Stig Westberg att närvara. Vid mötet framgick ganska klart att entusiasmen över förslaget var begränsad.
Föreningarna anser dock att ambitionen att bevara samhällsservicen är av stort värde för framtiden.

Vi har begärt en avsiktsförklaring av kommunen och anser oss inte kunna arbeta vidare med denna fråga utan att ha fått en sådan och avvaktar därför kommunens besked.
ICA-butiken i Peters regi kommer enligt uppgift att vara kvar till mitten av september 2013.

Säkerligen blir det fortsatt någon slags butik på Gullholmen även om man måste vara införstådd med att den kommer att vara öppen endast en begränsad del av året.
I ett sådant läge anser sig föreningarna för närvarande inte ha mandat att fortsatta det påbörjade arbetet.

Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Gullholmens Samfällighetsförening
/Stig Westberg

Orust-kommun-Ingrid-Cassel-20120506              Orust-kommun-20121015