Gullholmens Samfällighetsförening

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader. Föreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö - bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

Aktuellt

Parkeringsplatsen Tuvesvik
Tillgreppen och stölderna fortsätter på parkeringarna i Tuvesvik när grindarna är öppna. På uppmaning av polisen och med syfte att öka säkerheten har därför Samfällighetsföreningarna beslutat stänga grindarna även dagtid från den 8 juni. För att komma in och ut behöver du din tagg eller ditt mobilmobilnummer som du registrerat hos våra administratörer (instruktion finns på knappsatserna vid grindarna och bifogas nedan). Tänk därför på att vara i god tid i Tuvesvik, då det kommer att ta lite längre tid för in- och utpassering på parkeringen. OBS! Elstängslet aktiveras när grindarna stängs.
Egna fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september

Hantering av skrymmande gods på färjan.
Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner:
- Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
- Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Bron avstängd för trafik med 4-hjulingar.
Vid underhållsarbeten på bron mellan L:a Hermanö och Gullholmen har det framkommit brister. En undersökning visar att man inte kan garantera hållfastheten på bron om den belastas med större vikt än persontrafik.
- Bron är från och med den 22/11 avstängd för trafik med 4-hjulingar, beslutat av Trafikverket.
- Sophanteringen kommer under tiden tills ny bro är på plats att hanteras annorlunda av Fraktkedjan Väst då de inte får köra över bron för att hämta soppor. Gullholmsöns sopor skall tillsvidare lämnas på Ångbåtsbryggan. Se Brev till Gullholmen vid förändrad hämtning av avfall 20191125
- En provisorisk bro har byggts upp. Tanken är att man skall kunna köra på den provisoriska bron.
- Den nya bron kommer att platsgjutas i betong med 6 nya rektangulära pelare som pålas ner till berg