GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader.
F
öreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

Årsstämman 2024 kommer hållas lördagen den 13 juli.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 maj.

Läs protokollet från Årsstämman i Gullholmens Samfällighetsförening 1 juli 2023: GSF årsstämma 2023 protokoll

Aktuellt

   Parkeringen Tuvesvik
Egna fasta parkeringsplatser gäller på Tuvesvik från och med första april till och med sista september. Eftersom 1 april i år är under påskhelgen är det lämpligt att parkera på sin egen plats redan inför påsken, för att slippa parkera om under helgen. Alla områden är nu tillgängliga efter vintern. Grindarna är låsta hela dygnet.
Obs: släpp inte in okända på parkeringen. Vi har återigen haft problem med slangning av bensin.

 Tomter/vägar
Det åligger fastighetsägare att hyfsa häckar och annan växtlighet så att den håller sig inom tomtgräns och inte växer ut över vägområde eller allmän platsmark.
Fartdämpare placeras ut enligt plan på de större vägarna, med syfte att minska olycksrisken.

  Underhåll av garageport
Då vi är i  en mycket utsatt miljö så skall garageporten underhållas årligen under perioden  juli-augusti med smörjolja  och rostskydd som tillhandahålls av Käringöns Samfällighetsförening.
Porten ska smörjas på 7st ställen, se  bilder i bifogad fil Underhåll av garageport 20161116 OB