Gullholmens Samfällighetsförening

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader. Föreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö - bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

Aktuellt

  • Parkeringsplatsen Tuvesvik
    Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00
    Det innebär att i de flesta fall behöver man inte tänka på att man själv ska låsa upp grindar på Tuvesvik.
    När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.

Hälsningar
Gullholmens samfällighetsförening