GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader.
F
öreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

Protokoll från Gullholmens Samfällighetsförenings ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, den 4 juli 2020:
GSF-årsstämma-2020-protokoll

Aktuellt

      Underhåll av garageport
Då vi är i  en mycket utsatt miljö så skall garageporten underhållas årligen under perioden  juli-augusti med smörjolja  och rostskydd som tillhandahålls av Käringöns Samfällighetsförening.
Porten ska smörjas på 7st ställen, se  bilder i bifogad fil Underhåll av garageport 20161116 OB

Hantering av skrymmande gods på färjan.
Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna är normalt stängda och elstängslet aktiverat.
Egna
fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september