GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader.
F
öreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

läs protokollet från Årsstämman i Gullholmens Samfällighetsförening 1 juli 2023: GSF årsstämma 2023 protokoll

Aktuellt

     Det är nu fritt att parkera inom parkeringsområdet. Parkering på egna platser gäller igen from 1 april 2023 
”När ni kör in till parkeringen på Tuvesvik, vänligen se till att ingen obehörig passerar grindarna samtidigt.”

      Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna är normalt stängda och elstängslet aktiverat.
Egna fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september

Hantering av skrymmande gods på färjan.
Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

      Underhåll av garageport
Då vi är i  en mycket utsatt miljö så skall garageporten underhållas årligen under perioden  juli-augusti med smörjolja  och rostskydd som tillhandahålls av Käringöns Samfällighetsförening.
Porten ska smörjas på 7st ställen, se  bilder i bifogad fil Underhåll av garageport 20161116 OB