GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader.
F
öreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

Protokoll från Gullholmens Samfällighetsförenings ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, den 4 juli 2020: GSF-årsstämma-2020-protokoll

Aktuellt

Hantering av skrymmande gods på färjan.
Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00. När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.
Egna
fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september