Vägar

Sektion 2a & 2b – Vägar

2a - Mindre vägar och allmän platsmark på Lilla Hermanö

2b - Fd Vägverksvägar och vägen Höpallen –  Grindebacken

Sektionsansvarig: Tommy Svensson

Samfälligheten ansvarar för drift och underhåll av vägarna. Entreprenören är John Martinsson, Härmanö Naturvårdsstjänst.

Belysning ingår inte för närvarande i Samfällighetens uppdrag men Samfälligheten har kontakt med Orust Energitjänst och Orust Kommun för att kunna få en miljöanpassad belysning till Gullholmsön.