Fastigheter

Sektion 1 – Fastigheter

Sektion I (del av Gullholmen ga:1) avser f d folkskolan på Lilla Härmanö, belägen mitt emot kyrkan, och f d småskolan, numera Gullholmsgården, belägen på Gullholmenön. Dessa båda skolhus ägs av Orusts kommun men har överlämnats med ständig nyttjanderätt till samfällighetsföreningen.

Andelsägare i denna sektion är samtliga fastigheter på Gullholmen, Lilla Härmanö och Stora Härmanö. 2009 är sammanlagda antalet andelar i sektionen 492.F d folkskolan användes som öns allmänna samlingslokal och upplåtes av styrelsen mot hyra (lägre för andelsägare; taxa finns anslagen på föreningens anslagstavla på skolan) för olika sammankomster och aktiviteter, t. ex. lägerskolor, kurser, familjehögtider, föreningsarrangemang, kyrkliga eller allmänna möten, utställningar m. m.

Gullholmsgården handhas av en särskild intressegrupp med olika verksamheter, Kulturföreningen Gullholmsgården. Där finns Gullholmens bibliotek och biograf, vidare ett omfattande fågelmuseum, fotoutställningar m. m.