Fastigheter

Sektion 1 – Fastigheter

Sektion I (del av Gullholmen ga:1) avser f d folkskolan på Lilla Härmanö, belägen mitt emot kyrkan, och f d småskolan, numera Gullholmsgården, belägen på Gullholmenön. Dessa båda skolhus ägs av Orusts kommun men har överlämnats med ständig nyttjanderätt till samfällighetsföreningen.

Andelsägare i denna sektion är samtliga fastigheter på Gullholmen, Lilla Härmanö och Stora Härmanö. 2009 är sammanlagda antalet andelar i sektionen 492.F d folkskolan användes som öns allmänna samlingslokal och upplåtes av styrelsen mot hyra (lägre för andelsägare; taxa finns anslagen på föreningens anslagstavla på skolan) för olika sammankomster och aktiviteter, t. ex. lägerskolor, kurser, familjehögtider, föreningsarrangemang, kyrkliga eller allmänna möten, utställningar m. m.

Folkskolan har under 2016 målats på norr- och sydsida Detta gjordes i samband med fönsterbyte. Stora delar av fasaden på sydsidan var rutten och fick bytas.

Målning av ost- och västfasad är planerade att göras under 2017.

Hörselslinga som under långtid inte fugerat skall bytas under kommande år.

Gullholmsgården handhas, utan att belasta samfällighetsföreningens budget, av en särskild intressegrupp med olika verksamheter, Kulturföreningen Gullholmsgården. Där finns Gullholmens bibliotek och biograf, vidare ett omfattande fågelmuseum, fotoutställningar m. m.

2017 har GSF hjälpt Kulturföreningen Gullholmsgården med byte av entrédörr till biblioteket.

Vidare kommer elmatningen till byggnaden att ändras från luftledningar till markförlagda. I samband med detta kommer invändig elmatning att ändras från vind till markplan.