28 februari 2013

Fortsatt information om butiken

Ordförande Stig Westberg har varit i kontakt med Orust Kommun ett antal gånger angående butiken Provianten.

Fredagen den 8 feb träffade Stig Westberg och Göran Bengtsson Orust Kommun , KSAU.
Ett referat från en punkt på detta möte, se nedan.
” i samband med diskussionen om framtiden för butiken på Gullholmen framfördes att det finns funderingar, från Orust Kommuns sida, på etablering
av en ny butik i Tuvesvik.
Ett av Kommunens skäl var att butiken på Käringön skulle ha svårigheter och att en etablering i Tuvesvik då skulle vara till gagn för de boende både på
Gullholmen och Käringön,
Enligt resultat o balansräkning och ansvariga på Käringön för deras butik, finns det inget som styrker detta uttalande.”

Bifogas förslag till  avsiktsförklaring,  brev till kommunledningen.

Brev-Kommunledningen-120125       Avsiktsförklaring-affären-Gullholmen