Styrelse

Gullholmens Samfällighets styrelse 2017-2018

Ordinarie                                                                                                                      

Ordförande                    Göran Bengtsson             070 590 58 10         goran@bengtsson1.se
Vice ordförande            Stefan Lundh                    072 225 86 81         stefan.e.lundh@outlook.com
Adm. ansvarig               Ulla Pettersson                 070 324 34 55         ulla.gullholmen@telia.com
Ledamot                         Gillis Wendt                       0708 201 791          gillis.wendt@epg.se
Ledamot                         Karin Jelkeby                     073 388 39 30         karin.jelkeby@gmail.com                                             

Suppleanter

Juridisk sakkunnig        Hans Andrén                      070 767 93 10        hans.oscar@telia.com
                                         Roland Kristiansson         070 567 03 15        roland.kristiansson@gmail.com
                                         Catarina Florén                 0703 77688            fia_floren@hotmail.com
                                        Stefan Zetterberg              070 5090250          stefanzetter@gmail.com
                                         Eva Marsh                          0709 429859         eva.marsh@storyline.nu

Sektionsansvariga

Sektion 1 Fastigheter - på Gullholmen och Hermanö
                                            Gillis Wendt                                0708 201 791                                                          

Sektion 2a  Mindre vägar och allmän platsmark på Lilla Hermanö
Sektion 2b  Vägar på Hermanö
                                            Stefan Lundh                              072 225 86 81                                                        

Sektion 2c  Allmän platsmark på Gullholmsön
                                            Karin Jelkeby                              073 388 39 30 
                                            Roland Kristiansson                 070 567 03 15                                                        

Sektion 4, 4a Tuvesvik p-platser/garage
                                            Stefan Lundh                              072 225 86 81                             

Övrigt

Juridisk sakkunnig inom alla sektioner
                                               Hans Andrén                          070 767  93 10                                                     

Ekonomi                             Göran Bengtsson                     070 590 58 10  
                                              Ulla Pettersson                        070 324 34 55                                                        

Administration                 Ulla Pettersson                       070 324 34 55                                                        

Revisorer                            Mats Reimertz                         073 534 69 61           mats.reimertz@stampen.com
                                              Claes Deshayes                        08-54025186           cabyl@telia.com

Revisorssuppleanter      Rolf Ahl                                     0304 57 183              rolfgullholmen@tele2.se
                                              Jan Gullvinger                         070-3020176             jan.gullvinger@telia.com

Valberedning 
Sammankallande               Mats Axell                                 070-818 55 60          mats.axell@censor.se
                                              Lars Cedstrand                        070 839 39 82          lars.cedstrand@gmail.com