Styrelse

Gullholmens Samfällighets styrelse 2018-2019

Ordinarie                 

Ordförande Göran Bengtsson Ordinarie 070 590 58 10 goran@bengtsson1.se
Vice ordförande Hans Pettersson Ordinarie  hans.gullholmen@telia.com
Adm. ansvarig Catarina Florén Ordinarie 070 377 68 82 fia_floren@hotmail.com
Ledamot Gillis Wendt Ordinarie 070 820 17 91 gillis.wendt@epg.se
Ledamot Karin Jelkeby Ordinarie 073 388 39 30 karin.jelkeby@gmail.com

Suppleanter

Juridiskt sakkunnig Hans Andrén 070 767 93 10 hans.oscar@telia.com
Suppleant Roland Kristiansson 070 567 03 15 roland.kristiansson@gmail.com
Suppleant Dieter Nagel 070-7272105 dieter.nagel@gullholmenshamncafe.se
Suppleant Lars Cedstrand 070 839 39 82 lars.cedstrand@gmail.com
Suppleant Eva Mars 0709-429859 eva.marsh@storyline.nu

Sektionsansvariga

Sektion 1 Fastigheter - på Gullholmen och Hermanö
Gillis Wendt 070 820 17 91

Sektion 2a Mindre vägar och allmän platsmark på Lilla Hermanö
Sektion 2b Vägar på Hermanö
Hans Pettersson 070-5226155

Sektion 2c Allmän platsmark på Gullholmsön
Karin Jelkeby 073 388 39 30
Roland Kristiansson 070 567 03 15

Sektion 4 , 4a Tuvesvik p-platser/garage
Hans Pettersson 070-5226155

Övrigt

Juridisk sakkunnig inom alla sektioner
Hans Andrén 070 767 93 10

Ekonomi
Göran Bengtsson 070 590 58 10
Catarina Florén 070 377 68 82

Administration
Catarina Florén 070 377 68 82

Revisorer
Mats Reimertz 073 534 69 61 mats.reimertz@stampen.com
Claes Deshayes 070-5457359 cabyl@telia.com

Revisorssuppleanter
Rolf Ahl 0304 57 183 rolfgullholmen@tele2.se
Jan Gullvinger 031 18 02 66 jan.gullvinger@telia.com

Valberedning
Mats Axell sammankallande 031 26 96 94 mats.axell@censor.se
Ulla Pettersson 070 324 34 55 ulla.gullholmen@telia.com
Kristina Rejare 031 32 34 384 kristina.rejare@volvo.com