Styrelse

Gullholmens Samfällighets styrelse 2021 – 2022

Ordinarie                 

Ordförande Göran Bengtsson Ordinarie 070 590 58 10 goran@bengtsson1.se
Adm. ansvarig Catarina Florén Ordinarie 070 377 68 82 fia_floren@hotmail.com
Ledamot  Anders Larsson Ordinarie 070 930 70 55 sealarconsulting@outlook.com
Ledamot Gillis Wendt Ordinarie 070 820 17 91 gillis.wendt@epg.se
Ledamot Karin Jelkeby Ordinarie 073 388 39 30 karin.jelkeby@gmail.com

Suppleanter

Suppleant Roland Kristiansson 070 567 03 15 roland.kristiansson@gmail.com
Suppleant Cecilia Hesslén 0730 87 87 20 cecilia.hesslen@gmail.com
Suppleant Conny Johansson 0724 031 548 connycoach@hotmail.com
Suppleant Tommy Svensson 070 830 04 41 tommy.e.svensson@gmail.com
Suppleant Anders Willeborn 070 521 35 19  anders.willeborn@hotmail.com

Sektionsansvariga

Sektion 1 Fastigheter – på Gullholmen och Hermanö
Gillis Wendt 070 820 17 91

Sektion 2a Mindre vägar och allmän platsmark på Lilla Hermanö
Sektion 2b Vägar på Hermanö
Tommy Svensson 070 830 04 41

Sektion 2c Allmän platsmark på Gullholmsön
Karin Jelkeby 073 388 39 30
Roland Kristiansson 070 567 03 15

Sektion 4, 4a Tuvesvik p-platser/garage
Sektion 5, Tuvesvik ihop med Käringön. Ansvar för staket/grindar

Anders Larsson 070 930 70 55

Övrigt

Juridisk sakkunnig inom alla sektioner
Anders Willeborn 070 521 35 19

Ekonomi
Göran Bengtsson 070 590 58 10
Catarina Florén 070 377 68 82

Administration
Catarina Florén 070 377 68 82

Revisorer
Titti Eriksson titti@tolark.se
Claes Deshayes 070 545 73 59 cabyl@telia.com

Revisorssuppleanter
Rolf Ahl 073 589 10 29
rolfgullholmen@tele2.se
Jan Gullvinger 070 236 11 93 jan.gullvinger@telia.com

Valberedning
Sammankallande Mats Axell 070 818 55 60 mats.axell@censor.se
Ingemar Berglind 070 230 98 72  ingemar.berglind@telia.com 
Annette Sjöqvist 070 367 84 54