Garage

Sektionsansvarig: Anders Larsson

Gullholmens Samfällighetsförening förvaltar 169 garage på parkeringsanläggningen Tuvesvik i samverkan med Samfällighetsföreningen på Käringön.

Det är, på grund av de inbrott som har varit i garagen vintertid, viktigt att alla som har kodlås ändrar sin kod från fabriksinställningen till en egen inställning. Samfälligheten har försäkrat garagebyggnaderna.

OBS! Årligt underhåll av garageporten.

Då vi är i  en mycket utsatt miljö så skall garageporten underhållas årligen under perioden  juli-augusti med smörjolja  och rostskydd som tillhandahålls av Käringöns Samfällighetsförening.

Smörjoljan och rostskyddet förvaras  i den gröna brevlådan på östra sidan i garagelänga D.

  • Porten ska smörjas på 7st ställen, se  bilder i bifogad fil Underhåll av garageport 20161116 OB 
  • Smörjmedlet –  PTFE (vit och grön spaytub)
  • Rostskyddet ska appliceras på fjäder och vajer se bild 8-9 nedan
  • Rostskyddet – Transparant Dinitrol (vit och röd spraytub)