Butiken

Genom särskilt hyresavtal med Orust kommun förvaltar Gullholmens Samfällighetsförening butiksfastigheten. Då Lantmäteriet inte godtagit att butiksfastigheten blir en gemensamhetsanläggning sker förvaltningen på frivillig grund, på uppdrag av föreningsstämman.

Genom medlemmarnas frivilliga insatser och bidraget på en miljon kronor, som Västra Götalandsregion beviljat, som stöd till investering i kommersiell service, lån från Orust Sparbank, bidrag från Orust kommun och hyra från handlaren har budgeten kunnat följas. Resultatet är till och med något bättre än budget. Samfällighetens roll i butiken är, som stämman beslutat, att vara förvaltare av butikslokalen. De överskott, som hyran med tiden kommer att generera, avsätts i en underhållsfond för framtida renoveringsbehov. Resterande del täcks av medlemmarna genom en frivillig årlig avgift på 300 kr.

Butiken har varit i drift sedan Påsken 2014 till allas vår stora glädje. Affärsidkarna bidrar förtjänstfullt till livet på Gullholmen genom att upplåta butiken som en central mötesplats.

Under 2015 har, med bygglov, uppsatts plank runt tidningsåtervinningen på norra sidan och på sydsidan ett plank för att dölja returmaterial från butiken. Lagerdörren har renoverats. Målning av sydsidan har utförts. Nya hängrännor har satts upp på ostsidan. Nya vindskivor har också satts upp på norrsidan. Glasskiosken har fått ny dörr och glaspartiet har renoverats.

Under 2016 hjälpte GSF Lasse Olsson med bygglov för att sätta upp en fiskvagn på bryggan söder om affären. Inga kostnader för att utföra detta har lastat GSF´s ekonomiskt.

Skärmtaket över varuintaget till butiken har fördubblats i storlek för att kunna nyttjas som väderskydd när man väntar på färjan.

Ett staket har satts upp på kajkanten utanför fiskvagnen. Detta är en åtgärd som vi skulle gjort redan 2014.

Affären