Butiken

Genom särskilt hyresavtal med Orust kommun förvaltar Gullholmens Samfällighetsförening butiksfastigheten.
Då Lantmäteriet inte godtagit att butiksfastigheten blir en gemensamhetsanläggning sker förvaltningen på frivillig grund, på uppdrag av föreningsstämman.
 
Genom medlemmarnas frivilliga insatser och bidraget på en miljon kronor, som Västra Götalandsregion beviljat, som stöd till investering i kommersiell service, lån från Orust Sparbank, bidrag från Orust kommun och hyra från handlaren har budgeten kunnat följas. Resultatet är till och med något bättre än budget. Samfällighetens roll i butiken är, som stämman beslutat, att vara förvaltare av butikslokalen.
De överskott som hyran med tiden kommer att generera, avsätts i en underhållsfond för framtida renoveringsbehov. Resterande del täcks av medlemmarna genom en frivillig årlig avgift på 300 kr.
 
Butiken har varit i drift sedan Påsken 2014 till allas vår stora glädje.
Affärsidkarna bidrar förtjänstfullt till livet på Gullholmen genom att upplåta butiken som en central mötesplats.
 
Fiber för internetuppkoppling har dragits till butiken under 2018.