20 april 2015

Information från Gullholmen Samfällighetsförenings styrelse

PARKERINGEN 1. Ansvariga för bygget av våra garage, byggaren och tjänsteman som gör godkännandebesiktning gör bedömningen att garagen kan tas i bruk den 1 maj. Därför har samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön beslutat att numrerade platser ska gälla från och med den 1 maj 2015.Byggnadsförsäkring är också tecknad från samma dag. Försäkring för lösöre och fordon står respektive fastighetsägare för.

PARKERINGEN 2. Efter intensiva diskussioner strax före årsskiftet 2014/15 kunde samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön skriva på ett avtal där vi erhåller 6 miljoner av det överskott parkeringsbygget givit. Vi tog på oss två garantiåtaganden kommunen tidigare haft, men det innebär att vi kan avsätta medel till säkerhetshöjande åtgärder, göra kompletterande ljusinstallationer och klara de närmaste årens skötsel och underhåll utan att det behöver debiteras oss som medlemmar. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände för några veckor sedan avtalet. För GSF påbörjas nu budgetarbetet för kommande verksamhetsår och användningen av medlen, som är gemensamma för Gullholmen och Käringön, kommer att ingå i budgeten för kommande år och behandlas på stämman den 4 juli.

FÄRJETRAFIKEN. Vi får viss utökad färjetrafik till hamnen från 1 juni. Intensiva kontakter från Byalaget och Samfälligheten har medverkat till att Västtrafik gör följande uttalande:

”När det gäller båttrafiken till Gullholmen har vi över vintern tittat på några olika  alternativ att kunna införa, före ett nytt avtal som ju är under upphandling. Ett nytt avtal kommer igång i december 2016. Det framkomliga, inför sommarsäsongen i år, är att försöka förstärka och komplettera inom ramen för nuvarande ekonomi och nuvarande trafikavtal. Under sommaren 2015 kommer därför trafiken till Gullholmen att förstärkas med fem ytterligare turer från och fyra ytterligare till Hamnen med en mindre båt (Tullan)  under  vardagar.Tre motsvarande turer i vardera riktning på lördag och söndag. Dessa turer ligger i tid mellan 8.30 -13. På detta sätt skapar vi en viss omviktning till Hamnen, fler turer totalt och samtidigt håller vi ekonomi och avtal. Vi hoppas att detta kan vara positivt.” Vi tycker det är ett steg i rätt riktning, men fortsätter att bevaka frågan. Vi tror inte på dagens integrerade trafik med de stora nackdelar det har för oss på  Gullholmen. Vi fortsätter att bevaka frågan i den pågående upphandlingen som ska träda i   kraft i december 2016.

FIBER. Genom den ekonomiska föreningen Gullholmen fiber går arbetet stadigt framåt med planeringen. Ansökan har i dagarna lämnats till länsstyrelsen. Kostnaderna för anslutna fastigheter bedöms i dagsläget genom statsbidrag och gemensam planering och byggande vara betydligt lägre än om ansluter sig senare. Alla medlemmar i GSF bör inte minst av kostnadsskäl ansluta sig till Gullholmen fiber nu när statsbidrag utgår till varje ansluten fastighet och när ett fibernät byggs samordnat för hela vår ö.

BUTIKEN. GSF har utfört ett antal kompletterande fastighetsrenoveringar sedan årsskiftet. Butiken fylls för varje dag med mer varor. Visst är det fantastiskt att vi har en butik som är öppen hela året. Vi handlar där så mycket vi kan och saknas något ber vi Rickard beställa det.
Vi har nyligen med hjälp av Kungsvikens Byggnads AB avslutat en sedan länge efterfrågad renovering av köket. Nu har vi ett nytt och väldisponerat kök till glädje för oss alla.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla de medlemmar och verksamma i GSF eller våra andra föreningar som gör stora insatser. Utan dessa insatser skulle vi inte ha haft en fungerade parkering med garage, fungerade butik, ny portal www.gullholmen.se, nytt kök i skolan för att nämna några exempel.

För Gullholmens samfällighetsförening
Styrelsen
Göran Bengtsson

Carita_MG_7641 800x

29 augusti 2014

Fri parkering på Tuvesvik börjar gälla from den 30 augusti, istället för den 1 september. Anledningen är att garagebygget har kommit igång. Med vänlig hälsning Gullholmens Samfällighetsförening

18 augusti 2014

Viktig information Tuvesvik – 18 augusti 2014

Till samtliga fastighetsägare Gullholmen/Härmanö/Tvestjärten (Lavön)

Vecka 35 i augusti
Måndagen 25 aug till fredagen den 29 aug kommer hela parkeringen på Tuvesvik att vara avstängd.
Avser pplatser/garage nr 1 – 456.

Försegling/förbättring av asfaltytorna kommer att ske enligt beslutet från slutbesiktningen på Tuvesvik 14-07-04.

OBSERVERA
Endast parkering på Kommunens Gästparkeringar under denna tid.
Parkeringsavgift behöver ej erläggas.

Mycket viktigt att alla hjälps åt att hålla parkeringsplatsen fri, så förbättringsarbetena kan genomföras. Som ni säkert förstår kan en enda kvarlämnad bil förstöra hela den planlagda åtgärden.

Med vänliga hälsningar
Gullholmens Samfällighetsförening

26 juni 2014

Protokoll från garagemötet 14-06-22

Hej
Här kommer protokoll och närvarolista från garagemötet i Folkskolan 14-06-22.
se bifogade filer nedan

Samtliga garageägare ska ha fått denna information via email.

Du som inte har fått någon information via din email, var snäll och kontakta GSF snarast via info@gullholmensamf.se

Protokoll-Garagemötet-20140622          IMG-närvarolista-garagemöte-20140622

23 juni 2014

Uppdaterade parkeringslistor

Bifogat finns nya parkeringslistor uppdaterade tom 2014-06-23
Det är de senast uppdaterade listorna som gäller

GSF vill påpeka om att förändringar i listorna kan ske enligt beslut från årsstämman 13-07-06 §22 Tuvesvik
”information om att förvaltaren,GSF, kan av olika skäl göra förändringar i de tilldelade platserna”

Hör gärna av er till info@gullholmensamf.se om ni upptäcker någon felaktighet i parkeringslistorna.

Parkeringslista-i-fastighetsordning-2014-06-23                Parkeringslista-i-nummerordning- 2014-06-23