6 juli 2013 – Stämmokallelse

Välkomna till Gullholmens Samfällighetsförenings årsstämma Lördagen den 6 juli 2013 kl. 15.00 i Folkskolan Gullholmen
 
 
Med vänliga hälsningar
Gullholmens Samfällighetsförening