20 april 2015

Information från Gullholmen Samfällighetsförenings styrelse

PARKERINGEN 1. Ansvariga för bygget av våra garage, byggaren och tjänsteman som gör godkännandebesiktning gör bedömningen att garagen kan tas i bruk den 1 maj. Därför har samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön beslutat att numrerade platser ska gälla från och med den 1 maj 2015.Byggnadsförsäkring är också tecknad från samma dag. Försäkring för lösöre och fordon står respektive fastighetsägare för.

PARKERINGEN 2. Efter intensiva diskussioner strax före årsskiftet 2014/15 kunde samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön skriva på ett avtal där vi erhåller 6 miljoner av det överskott parkeringsbygget givit. Vi tog på oss två garantiåtaganden kommunen tidigare haft, men det innebär att vi kan avsätta medel till säkerhetshöjande åtgärder, göra kompletterande ljusinstallationer och klara de närmaste årens skötsel och underhåll utan att det behöver debiteras oss som medlemmar. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände för några veckor sedan avtalet. För GSF påbörjas nu budgetarbetet för kommande verksamhetsår och användningen av medlen, som är gemensamma för Gullholmen och Käringön, kommer att ingå i budgeten för kommande år och behandlas på stämman den 4 juli.

FÄRJETRAFIKEN. Vi får viss utökad färjetrafik till hamnen från 1 juni. Intensiva kontakter från Byalaget och Samfälligheten har medverkat till att Västtrafik gör följande uttalande:

”När det gäller båttrafiken till Gullholmen har vi över vintern tittat på några olika  alternativ att kunna införa, före ett nytt avtal som ju är under upphandling. Ett nytt avtal kommer igång i december 2016. Det framkomliga, inför sommarsäsongen i år, är att försöka förstärka och komplettera inom ramen för nuvarande ekonomi och nuvarande trafikavtal. Under sommaren 2015 kommer därför trafiken till Gullholmen att förstärkas med fem ytterligare turer från och fyra ytterligare till Hamnen med en mindre båt (Tullan)  under  vardagar.Tre motsvarande turer i vardera riktning på lördag och söndag. Dessa turer ligger i tid mellan 8.30 -13. På detta sätt skapar vi en viss omviktning till Hamnen, fler turer totalt och samtidigt håller vi ekonomi och avtal. Vi hoppas att detta kan vara positivt.” Vi tycker det är ett steg i rätt riktning, men fortsätter att bevaka frågan. Vi tror inte på dagens integrerade trafik med de stora nackdelar det har för oss på  Gullholmen. Vi fortsätter att bevaka frågan i den pågående upphandlingen som ska träda i   kraft i december 2016.

FIBER. Genom den ekonomiska föreningen Gullholmen fiber går arbetet stadigt framåt med planeringen. Ansökan har i dagarna lämnats till länsstyrelsen. Kostnaderna för anslutna fastigheter bedöms i dagsläget genom statsbidrag och gemensam planering och byggande vara betydligt lägre än om ansluter sig senare. Alla medlemmar i GSF bör inte minst av kostnadsskäl ansluta sig till Gullholmen fiber nu när statsbidrag utgår till varje ansluten fastighet och när ett fibernät byggs samordnat för hela vår ö.

BUTIKEN. GSF har utfört ett antal kompletterande fastighetsrenoveringar sedan årsskiftet. Butiken fylls för varje dag med mer varor. Visst är det fantastiskt att vi har en butik som är öppen hela året. Vi handlar där så mycket vi kan och saknas något ber vi Rickard beställa det.
Vi har nyligen med hjälp av Kungsvikens Byggnads AB avslutat en sedan länge efterfrågad renovering av köket. Nu har vi ett nytt och väldisponerat kök till glädje för oss alla.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla de medlemmar och verksamma i GSF eller våra andra föreningar som gör stora insatser. Utan dessa insatser skulle vi inte ha haft en fungerade parkering med garage, fungerade butik, ny portal www.gullholmen.se, nytt kök i skolan för att nämna några exempel.

För Gullholmens samfällighetsförening
Styrelsen
Göran Bengtsson

Carita_MG_7641 800x