19 april 2014

Flyttning av bilar på Tuvesvik

Tuvesvik – flytta bilar på parkeringsytor för garage. 

Alla fastighetsägare med nedanstående nummer ska flytta sina bilar från sina tilldelade parkeringsytor;

  • nummer G 164 – G 235 fria senast morgonen 22 april.
  • nummer G 349 – G 380 fria senast morgonen 28 april.

Bilarna parkeras på kommunens ytor längst ner mot Slupekilen (längst österut). Dessa kommer fungera som ersättnings ytor under byggnationen.

Ytor för garagebygge ska förbättras och delvis göras om pga vattenföringen på dessa ytor.

För att arbetet ska kunna fortsätta på ett effektivt och bra sätt ska dessa ytor vara fria för att ge plats åt entreprenören.

Arbetet kommer att genomföras i tre steg.

  • Yta med parkeringsnummer G 164 – G 235  i steg 1, se nedan.
  • Yta med parkeringsnummer G 349 – G 380  i steg 2, se nedan.
  • Yta med benämning K xxx – K xxx i  steg 3, berör inte Gullholmen avser Käringön, för er info.
  • Steg 1 : Arbetet startar 22 april – då ska ytor vara fria – beräknas vara klart till 19/5.
  • Steg 2 : Arbetet startar 28 april – då ska ytor vara fria – beräknas vara klart till 19/5.
  • Steg 3 : Ytor Käringön, arbetet startar 12 maj –

Hälsningar
Styrelsen GSF

Uppdaterade p-platslistor

edan finns p-platslistor, uppdaterade tom 2014-04-18
Uppdaterade listor kommer att läggas ut när förändringar har skett.
Det är den senast daterade p-listan som gäller.

Gullholmens Samfällighet vill påpeka om att förändringar i listorna kan ske,
enligt beslut från årsstämman 2013-07-06 paragraf 22 Tuvesvik;

Information om att förvaltaren,GSF, kan av olika skäl göra förändringar i de tilldelade platserna 

Parkeringslista-i-nummerordning-20140418                Parkeringslista-i-fastighetsordning-20140418