29 augusti 2014

Fri parkering på Tuvesvik börjar gälla from den 30 augusti, istället för den 1 september. Anledningen är att garagebygget har kommit igång. Med vänlig hälsning Gullholmens Samfällighetsförening

18 augusti 2014

Viktig information Tuvesvik – 18 augusti 2014

Till samtliga fastighetsägare Gullholmen/Härmanö/Tvestjärten (Lavön)

Vecka 35 i augusti
Måndagen 25 aug till fredagen den 29 aug kommer hela parkeringen på Tuvesvik att vara avstängd.
Avser pplatser/garage nr 1 – 456.

Försegling/förbättring av asfaltytorna kommer att ske enligt beslutet från slutbesiktningen på Tuvesvik 14-07-04.

OBSERVERA
Endast parkering på Kommunens Gästparkeringar under denna tid.
Parkeringsavgift behöver ej erläggas.

Mycket viktigt att alla hjälps åt att hålla parkeringsplatsen fri, så förbättringsarbetena kan genomföras. Som ni säkert förstår kan en enda kvarlämnad bil förstöra hela den planlagda åtgärden.

Med vänliga hälsningar
Gullholmens Samfällighetsförening