26 november 2012

Information om butiken

Under flera år har det varit dålig lönsamhet för en helårsöppen butik på Gullholmen något som har engagerat föreningarna på Gullholmen.
Vid resp. föreningars årsmöten 2012 presenterades ett förslag angående affärslokalens framtid.
Resp. styrelse fick förtroendet att fortsätta sina försök att genom olika insatser bevara en helårsöppen ICA affär med fortsatt mat- medicin- och systembolagsservice.
Några av de brev som skrivits till kommunen bifogas (2012-05-06, 2012-10-15, 2012-11-13).

Under de senaste 6 månaderna har ett flertal mail skickats till olika politiker och tjänstemän inom kommunen för att få en reaktion på förslaget men inga som helst reaktioner har erhållits.
Peter som hela tiden varit informerad och varit positiv tappade under den rådande tystnaden till slut tron, inte på föreningarna, utan på att kommunen skulle engagera sig varför Peter sa upp kontraktet.
Först efter Peters uppsägning av kontraktet och ICA’s beslut att inte vara kvar på Gullholmen, bl.a. beroende på att kostnader för frakterna uppgår till ca400’kr per år, samt nya telefonsamtal beslöt kommunen att ta upp frågan i kommunstyrelsen.
Till detta möte inbjöds Stig Westberg att närvara. Vid mötet framgick ganska klart att entusiasmen över förslaget var begränsad.
Föreningarna anser dock att ambitionen att bevara samhällsservicen är av stort värde för framtiden.

Vi har begärt en avsiktsförklaring av kommunen och anser oss inte kunna arbeta vidare med denna fråga utan att ha fått en sådan och avvaktar därför kommunens besked.
ICA-butiken i Peters regi kommer enligt uppgift att vara kvar till mitten av september 2013.

Säkerligen blir det fortsatt någon slags butik på Gullholmen även om man måste vara införstådd med att den kommer att vara öppen endast en begränsad del av året.
I ett sådant läge anser sig föreningarna för närvarande inte ha mandat att fortsatta det påbörjade arbetet.

Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Gullholmens Samfällighetsförening
/Stig Westberg

Orust-kommun-Ingrid-Cassel-20120506              Orust-kommun-20121015