8 april 2014

Butiksinvigning

Vi inviger affären på påskafton 2014

Nu öppnar Tempo Gullholmen/Provianten och genom gemensamma insatser får vi åter en butik öppen under hela året på Gullholmen. PJ bygg har renoverat och våra handlare Richard och Christoffer Anderberg har sedan några veckor tillbaka börjat plocka in varor från Axfoods Temposortiment.

På påskafton kl 12,00 samlas vi i affären för invigning och för att hälsa våren välkommen.

Det blir några tal för att tacka alla som bidragit till att affären åter öppnats, vi önskar våra nya handlare all lycka i framtiden och kan samtidigt glädjas åt att slippa bära tunga matkassar med oss till ön.
Vi ser fram emot en God och Glad Påsk i butiken och har förstås en överraskning till alla barn, som klätt ut sig till påskgummor och påskgubbar. Det kommer även bjudas på lite förtäring, drick och underhållning. 

Välkommna!
Richard och Christoffer Anderberg
Gullholmens Samfällighet
Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Orust Kommun

28 februari 2013

Fortsatt information om butiken

Ordförande Stig Westberg har varit i kontakt med Orust Kommun ett antal gånger angående butiken Provianten.

Fredagen den 8 feb träffade Stig Westberg och Göran Bengtsson Orust Kommun , KSAU.
Ett referat från en punkt på detta möte, se nedan.
” i samband med diskussionen om framtiden för butiken på Gullholmen framfördes att det finns funderingar, från Orust Kommuns sida, på etablering
av en ny butik i Tuvesvik.
Ett av Kommunens skäl var att butiken på Käringön skulle ha svårigheter och att en etablering i Tuvesvik då skulle vara till gagn för de boende både på
Gullholmen och Käringön,
Enligt resultat o balansräkning och ansvariga på Käringön för deras butik, finns det inget som styrker detta uttalande.”

Bifogas förslag till  avsiktsförklaring,  brev till kommunledningen.

Brev-Kommunledningen-120125       Avsiktsförklaring-affären-Gullholmen
 

26 november 2012

Information om butiken

Under flera år har det varit dålig lönsamhet för en helårsöppen butik på Gullholmen något som har engagerat föreningarna på Gullholmen.
Vid resp. föreningars årsmöten 2012 presenterades ett förslag angående affärslokalens framtid.
Resp. styrelse fick förtroendet att fortsätta sina försök att genom olika insatser bevara en helårsöppen ICA affär med fortsatt mat- medicin- och systembolagsservice.
Några av de brev som skrivits till kommunen bifogas (2012-05-06, 2012-10-15, 2012-11-13).

Under de senaste 6 månaderna har ett flertal mail skickats till olika politiker och tjänstemän inom kommunen för att få en reaktion på förslaget men inga som helst reaktioner har erhållits.
Peter som hela tiden varit informerad och varit positiv tappade under den rådande tystnaden till slut tron, inte på föreningarna, utan på att kommunen skulle engagera sig varför Peter sa upp kontraktet.
Först efter Peters uppsägning av kontraktet och ICA’s beslut att inte vara kvar på Gullholmen, bl.a. beroende på att kostnader för frakterna uppgår till ca400’kr per år, samt nya telefonsamtal beslöt kommunen att ta upp frågan i kommunstyrelsen.
Till detta möte inbjöds Stig Westberg att närvara. Vid mötet framgick ganska klart att entusiasmen över förslaget var begränsad.
Föreningarna anser dock att ambitionen att bevara samhällsservicen är av stort värde för framtiden.

Vi har begärt en avsiktsförklaring av kommunen och anser oss inte kunna arbeta vidare med denna fråga utan att ha fått en sådan och avvaktar därför kommunens besked.
ICA-butiken i Peters regi kommer enligt uppgift att vara kvar till mitten av september 2013.

Säkerligen blir det fortsatt någon slags butik på Gullholmen även om man måste vara införstådd med att den kommer att vara öppen endast en begränsad del av året.
I ett sådant läge anser sig föreningarna för närvarande inte ha mandat att fortsatta det påbörjade arbetet.

Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Gullholmens Samfällighetsförening
/Stig Westberg

Orust-kommun-Ingrid-Cassel-20120506              Orust-kommun-20121015